Samhällsnytta

Genom våra olika koncept och företag ska Mecide Group AB arbeta för ett hållbart samhälle, i syfte att bidra till en positiv utveckling för samhället och resurssvaga individer.

 • Inkludering av människor i utsatta områden genom sysselsättning.
 • Mentorprogram för individer för både personlig och professionell utveckling.
 • Öppna dörrar för människor till vårt kontaktnät/andra arbetsgivare.
 • Bidra med kunskap och ekonomi i samhällsprojekt.
 • Ideellt engagemang i organisationer.

Kvalitet

Kvalitet i kombination med effektiva leveranstider är koncernens viktigaste konkurrensmedel. Då vi opererar inom olika branscher är vi som företag stolta över att kunna leverera produkter och tjänster med en standard som uppfyller – och i många fall överträffar – kundens högt ställda krav. Ett löpande underhåll av utveckling inom de olika branscherna och ett tätt samarbete med leverantörer är nyckeln till framgång. Bärande idéer i kvalitetsarbetet:

 • Aktivt arbeta med driftmanualer och uppdatering av dessa.
 • Kontinuerlig utveckling av verksamheter och tjänster.
 • Leverera allting helhjärtat och med hjärtat på rätt ställe.
 • Stickprov på våra olika tjänster för att upprätthålla önskad kvalitet och hållbarhet.

Energi

Som samhällsbyggare är det av vikt att ha ett energieffektivt förhållningssätt i samtliga projekt och verksamheter. Detta uppnås genom:

 • Energieffektiv utrustning.
 • Tidsstyrning av belysning, köksredskap m.m.
 • Färre motordrivna fordon vid kortare sträckor i arbetet.
 • Miljövänligare alternativ vid längre transportsträckor.
 • Beakta miljövänliga & ekologiska alternativ vid inköp.