Vår Vision

Mecide Group AB:s vision är att skapa en hållbar samtid och framtid som bidrar till individers och samhällets välmående och utveckling.

Om Mecide Group

Mecide Group AB är ett familjeägt bolag, med säte i Norrköping, som började sin resa 2014.

Organisationen består av ett holdingbolag som investerar i verksamhetsbolag, som i sin tur äger flertalet projektbolag.

Befintliga verksamheter/projekt i portföljen återfinns inom sektorerna vård och omsorg, textil, restauranger samt mark-/exploateringsprojekt.

Det huvudsakliga syftet med projektbolagen är att äga och driva enheter inom respektive bransch, med syfte att utveckla och utöka verksamheterna, exempelvis genom flera enheter inom ett visst varumärke.

Vinster återinvesteras i nya projekt. Målet är alltid att hitta unika verksamheter och projekt med en egen nisch.

Affärside & Strategi

Koncernens affärsidé är att hitta skalbara verksamheter och projekt, där tydlig målbild bryts ner i en utvecklingsplan inklusive mål och tidplan spikas för respektive projekt.

Målet med koncernen är att återinvestera huvuddelen av upparbetat kapital i nya projekt med en löptid om 3-5 år.

En bärande idé i strategin är att bygga upp flertalet olika projekt och varumärken i syfte att skapa en bred projektportfölj med innehav som både kompletterar samt särskiljer varandra, för att skapa en hållbar tillväxt till lägre risk 

Organisation

Ledningsgruppen består av bröderna Samuel, Simon och Viktor Gergin. Ett nära samarbete mellan bröderna, med högt till tak, har varit och är en avgörande framgångsfaktor för Mecide Group AB:s tillväxt. Den verkliga framgångsfaktorn är dock det lokala ledarskapet för varje enhet/projekt.

Inom varje enhet/projekt ska det finnas ett tydligt ledarskap med utpekade enhetschefer samt arbetsledare. Varje enhetschef rapporterar direkt till ledningsgruppen.

Mecide Group AB ska främja för att utveckla individers ledarskap, oavsett erfarenhetsnivå och ålder, och främja en kultur som bjuder in till egna initiativ och eget ansvarstagande. Även våga lyfta fram och ge ansvar åt individer med bakgrund i socialt utsatta områden för främjandet av inkluderande arbetsplatser.

Viktor Gergin, CFO

 viktor@mecidegroup.com

Samuel Gergin, CEO

samuel@mecidegroup.com

Simon Gergin, COO

simon@mecidegroup.com